CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 

Hoạt động hiệu quả của các chương trình phối hợp với sở, ngành năm 2017

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Chương trình VNFU-IFAD MTCP2 năm 2017 và những kết quả tích cực từ tổ chức hoạt động năm 2016. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành năm 2017.

 

            Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Chương trình VNFU-IFAD MTCP2 năm 2017 và những kết quả tích cực từ tổ chức hoạt động năm 2016. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành năm 2017. Hội bàn thảo kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2018. Kết quả việc thực hiện chương trình phối hợp đã đem lại những chuyển biến tích cực trong tổ chức các hoạt động và phong trào nông dân.

Công tác tuyên truyền đã được triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân trên tất cả các mặt từ tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của Hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; Ngoài ra, năm 2017, năm áp chót của nhiệm kỳ Hội Nông dân tỉnh 5 năm 2013-2018. Vì vậy mục tiêu tuyên truyền được nhấn mạnh ở các nội dung như tuyên truyền về Hội nghị chi Hội và Đại hội Hội Nông dân tỉnh tiến tới Đại Hội Hội Nông dân Việt Nam và các chủ trương, chính sách của nhà nước, của địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng nhiều hình thức báo chí, phát thanh truyền hình, bản tin nội bộ, website, hội thi nhà nông đua tài, sáng tạo nhà nông, và các cuộc thi tìm hiểu khác; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào nông dân, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nói không với thực phẩm bẩn, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

 

Toàn cảnh Họi nghị

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nông thôn, thực hiện tốt các chính về hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho nông dân; triển khai thực hiện các mô hình, dự án trong đó nổi bật là các mô hình dự án từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; Bình chọn, tôn vinh những nông dân sản xuất giỏi, tiêu biểu và những sản phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổng số vốn đang hoạt động của 3 cấp là 17,937 tỷ đồng trong đó vốn Trung ương Hội là 7,93 tỷ đồng, vốn của tỉnh là 7,362 tỷ đồng, vốn của huyện, thành phố là 2,645 tỷ đồng. Luỹ kế từ thực hiện đề án đổi mới Quỹ Hỗ trợ nông dân đến nay, Quỹ đã giải ngân 38,768 tỷ đồng cho 172 dự án, với 1.755 lượt hộ nông dân vay. Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tổ chức 17 lớp đào tạo nghề cho 537 lao động nông thôn, trong đó có 2 lớp sơ cấp nghề. Tổ chức 14 lớp tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học-kỹ thuật cho 783 lượt nông dân, chủ yếu là kinh phí của Trung tâm và phối hợp với Trung ương Hội. Hội nông dân các huyện, thành phố cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho nông dân. Xây dựng “mô hình ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp tại hộ dân” (diện tích 3.000 m2, kinh phí 29 triệu đồng, hộ Hùng Ky thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước. Hỗ trợ thành lập; tập huấn nghiệp vụ quản lý, kế toán; kỹ thuật trồng, chăm sóc; kỹ thuật sơ chế, chế biến; hỗ trợ sản xuất cho tổ hợp tác chuối hột mồ côi Phước Bình, huyện Bác Ái. Đã lập hồ sơ đề xuất Trung ương Hội dự án hỗ trợ dây chuyền sơ chế, bảo quản nho 600 triệu đồng, dự kiến triển khai ở Vĩnh Hải; dự án nhân rộng mô hình trồng măng tây xanh 500 triệu đồng, dự kiến triển khai Phước Hải, Phước Dinh; chuẩn bị dự án bảo vệ môi trường 150 triệu đồng dự kiến triển khai ở Vĩnh Hải.

Trong năm có 40.353 hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 21.057 hộ đạt danh hiệu. Giới thiệu tham gia bình chọn và vinh danh 2 nông dân tiêu biểu xuất sắc toàn quốc ông Võ Văn Sơn, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, ông Nguyễn Thường Lang, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Trong đó nông dân Võ Văn Sơn còn được bình chọn và vinh danh nông dân tiêu biểu xuất sắc 30 năm thời kỳ đổi mới. Bình chọn, giới thiệu 04 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu toàn quốc Bà Trần Thị Tân, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, Ông Châu Văn Năng, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ông Đạo Thanh Thích, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Ông Lê Thái, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Trong đó nông dân Trần Thị Tân, Châu Văn Năng được Chính phủ tặng bằng khen và 02 nông dân Ông Đạo Thanh Thích, Ông Lê Thái được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen. Bình chọn, giới thiệu 03 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là Nho, Táo và Tỏi gắn với 03 doanh nghiệp là: Nho, Ba Mọi, Phước Thuận, Ninh Phước; Táo, Thái Thuận, Nhơn Sơn, ninh Sơn; Tỏi, Quang Ninh, Nhơn Hải, Ninh Hải được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức cả 3 sản phẩm đều được bình chọn 4 năm liền.

Hội Nông dân tỉnh phói hợp có hiệu quả với các ngành công an, Quân sự, Biên phòng tuyên truyền nâng cao nhận, thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Nông dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia phòng, chống các loại tội phạm như ma tuý, mại dâm, các tai tệ nạn xã hội.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các sở, ngành trên cơ sở thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020”; Kế hoạch số 5554/KH-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Phối hợp với ngành Nông nghiệp, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND Ban hành Đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh theo đó các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn trong năm 2018 được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Kế hoạch 4759/KH-UBND như sau: Hỗ trợ nhân rộng tưới tiết kiệm nước 458 ha; Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây nho, táo, cây trồng cạn 494,3 ha; Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn quy mô 1.244 ha/2.497 hộ nông dân và 05 doanh nghiệp tham gia (lúa 944ha, Măng tây xanh 20 ha; nho 30 ha, mía 250 ha); Hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 9 dự án, diện tích nho 360 ha, măng tây xanh 35 ha, tỏi 750 ha; nha đam 10 ha; Tổng kinh phí thực hiện trên 14 tỷ đồng.

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyền truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm thế mạnh của địa phương, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm nhất là các sản phẩm đặc thù; chú trọng việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã mới để tăng năng lực sản xuất hàng hóa, định hướng sản xuất đảm bảo các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước để hỗ trợ nông dân về vốn để đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch, giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa.

Văn tính
 Về đầu trang Bản in Trang chủ

Các tin liên quan:

Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content