Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội » Công tác xây dựng Hội

Hội nghị Chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2014-2017,

Chi Hội là đơn vị hành động, cầu nối của Ban Chấp hành cơ sở với hội viên, nông dân. Chi Hội tổ chức theo thôn, ấp, bản, làng, khu phố, hợp tác xã và theo nghề nghiệp. Chi Hội có thể chia thành nhiều tổ Hội. Chi Hội tổ chức hội nghị bầu chi Hội trưởng, chi Hội phó, nhiệm kỳ hai năm rưỡi, Chi Hội họp ba tháng một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.

 

 

         

Toàn cảnh hội nghị chi hội thôn nhiệm kỳ 2014-2017

Năm 2014 là năm tổ chức Hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2017, để tổng kết đánh giá đúng thực trạng việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào nông dân; thực trạng việc tổ chức sinh hoạt chi hội, tư tưởng, nhận thức của hội viên đối với tổ chức Hội Nông dân và các phong trào nông dân; vị trí, vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân tích những mặt được, những mặt còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; Chi hội phải thực sự là trung tâm, nòng cốt, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nông dân tích cực, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Công tác củng cố tổ chức Hội, nội dung sinh hoạt Chi Hội cần thiết thực, phong phú, sát với nhu cầu sản xuất, đời sống nông dân; xây dựng và phát triển Quỹ Hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho hoạt động Chi Hội…
Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 của Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội đã khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, hỗ trợ các Chi hội xây dựng kế hoạch, chương trình, tham mưu, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, thôn, khu phố trong công tác nhân sự, tạo điều kiện hỗ trợ vật chất để tổ chức Hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 trang trọng, đúng nghi thức. Đến cuối quý 4/2014 đã tổ chức Hội nghị cho 401/401 đạt 100% Chi hội tổ chức, qua hội nghị đã bầu được 401 Chi hội trưởng, 420 chi hội phó là những người chấp hành và thực hiện tốt Chỉ thị, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định ở địa phương; Có kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; Có năng lực vận động, thuyết phục hội viên, nông dân; Gương mẫu về đạo đức, lối sống; Gần gũi, sâu sát với quần chúng; Có uy tín và được hội viên, nông dân tín nhiệm; nhiệt tình am hiểu công tác hội và có đủ điều kiện để phát triển Đảng; Có sức khỏe tốt.
Qua Hội nghị Chi hội, hội viên nông dân đã đề xuất nhiều ý kiến hay nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi tổ Hội, hoạt động sinh hoạt nên gắn liền các mô hình phát triển kinh tế, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân… và đối với tổ chức Hội các cấp cần phát huy vai trò trung tâm nòng cốt, sâu sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, kịp thời phát hiện và hỗ trợ xây dựng những mô hình, những cách làm hay, mới trong sản xuất phát triển kinh tế gắn liền với môi trường sinh thái.
Phan Phượng, Hội ND tỉnh
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content