CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XII cho cán bộ công chức là quần chúng cơ quan

Ngày 27/02/2018, Cấp ủy chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

            Ngày 27/02/2018, Cấp ủy chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ công chức là quần chúng cơ quan. Đồng chí Đỗ Hồng Kỳ, Bí thư chi bộ báo cáo bài.

          Đ/c Đỗ Hồng Kỳ - Bí thư Chi bộ báo cáo bài 

           Tại hội nghị các đồng chí cán bộ công chức là quần chúng cơ quan Hội Nông dân tỉnh được nghiên cứu, học tập, quán triệt 04 nội dung Nghị quyết được Trung ương sáu khóa XII thông qua gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;  Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. 

Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ công chức là quần chúng cơ quan Hội Nông dân tỉnh nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, chương trình công tác của tỉnh về xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội Hội Nông dân các cấp vững mạnh. Thiết thực thi đua lao động, sản xuất lập nhiều thành tích phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam. Góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội an ninh nông thôn, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và thực hiện tốt Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xuân Nông
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Viettel tặng điện thoại
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content