Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Bắc thúc đẩy tăng trưởng cho kinh tế địa phương

Hội Nông dân huyện Thuận Bắc hiện có 06 cơ sở Hội, 32 chi Hội/31 thôn; tổng số hội viên nông dân hiện có là 4.667 hội viên; là huyện trung du miền núi, đời sống của người nông dân nhìn chung còn nhiều khó khăn, hiểu biết về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và Bảo hiểm xã hội nói riêng còn hạn chế.

            Hội Nông dân huyện Thuận Bắc hiện có 06 cơ sở Hội, 32 chi Hội/31 thôn; tổng số hội viên nông dân hiện có là 4.667 hội viên; là huyện trung du miền núi, đời sống của người nông dân nhìn chung còn nhiều khó khăn, hiểu biết về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và Bảo hiểm xã hội nói riêng còn hạn chế.

           Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quyết định số 1676/QĐ-TTg, ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hội; bằng nhiều hình thức thông qua các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân huyện đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình đến tổ chức Hội, cán bộ, hội viên và nông dân trong toàn huyện để hiểu và tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình; tuy nhiên với nhiều yếu tố khách quan và hiểu biết về chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội nhất là Bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa sâu, kỷ nên trong thời gian qua số lượng hội viên nông dân và Nhân dân chưa mạnh dạn tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

           Xác định được vấn đề trên, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Bắc xây dựng Kế hoạch số 01/KH-HNDH-BHXH ngày 22/02/2022 phối hợp tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và vận động hội viên Hội Nông dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022; trên cơ sở đó Hội Nông dân huyện đã tổ chức triển khai kế hoach đến 6/6 cơ sở Hội, 8 Đại lý thu Bảo hiểm xã hội thuộc hệ thống tổ chức Hội Nông dân và phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Bắc thống nhất thời gian, xây dựng lịch thông báo đến các cơ sở Hội về tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn 6/6 xã.

           Qua đó, từ đầu năm 2022 Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện/  5 xã (Công Hải, Lợi Hải, Bắc Sơn, Phước Kháng, Phước Chiến); mỗi hội nghị có từ 25 đến 30 hội viên nông dân tham dự, là những người lao động tự do chưa tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang dừng, bảo lưu quá trình đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc; người đề  nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội thất nghiệp; người kinh doanh, buôn bán có thu nhập ổn  định…; thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay có 42 cán bộ chi, tổ Hội, hội viên tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện (Lợi Hải 10; Phước Kháng 4, Phước Chiến 11, Bắc Sơn 5, Công Hải 12).

           Với số lượng người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong những tháng đầu năm 2022 tuy chưa nhiều, nhưng đã nói lên được cán bộ, hội viên và nông dân trong huyện đã nâng cao hơn nhận thức và hiểu rõ, cụ thể hơn về chủ trương, chính sách bảo của Đảng, Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội thật sự là chính sách an sinh xã hội; đồng thời củng thể hiện trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tích cực phối hợp với Hội Nông dân, Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

           Với tinh thần tích cực, trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nhất là cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, Hội nông dân huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận, động người dân nói chung và cán bậ, hội viên nông dân nói riêng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đã ký kết giữa Hội Nông dân huyện với Bảo hiểm xã hội huyện, góp phần hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội của huyện nhà năm 2022.

            Có thể nói sự vào cuộc chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Hội Nông dân huyện Thuận Bắc trong thời gian vừa qua đã góp phần giúp công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các chủ trương, chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân nhất là hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Từ thực tiễn hoạt động của mình, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc đã tích cực tổng hợp những phản ánh tâm tư, nguyện vọng, chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân, người lao động, người sử dụng lao động đến với cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên giúp cho quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ngày càng tốt hơn.

Hữu Nên- HND Thuận Bắc
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content