Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật giữa Hội Nông dân tỉnh với Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Vừa qua, tại trụ sở của Bảo Hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa 2 đơn vị Bảo Hiểm xã hội tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận.

         Vừa qua, tại trụ sở của Bảo Hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa 2 đơn vị Bảo Hiểm xã hội tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận.

Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong công tác phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; vận động hội viên và người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, hai ngành sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình truyền thông linh hoạt, phù hợp với đặc thù và các nhóm đối tượng tiềm năng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua các hoạt động truyền thông của Hội Nông dân tỉnh và các hội nghị khách hàng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, nôn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó, tổ chức sơ, tổng kết công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kịp thời giới thiệu những gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, nhân tố mới trong việc thực hiện chính sách và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến toàn thể đoàn viên.

Quy chế phối hợp có 3 Chương với 8 Điều quy định mục đích, nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa 2 đơn vị. Nội dung phối hợp gồm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức hội nghị khách hang.

Sau khi thống nhất các nội dung đã nêu trong quy chế và chương trình phối hợp, bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Qua đó nhằm tiếp tục huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Kim Toàn
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content