CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 

Hội Nông dân Huyện Thuận Bắc “Đẩy mạnh tuyên tuyền triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2017”

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 13/12/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Bắc; Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND, ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Bắc; Quyết định số 38/QĐ-UBND, ngày 16/01/2017 của UBND huyện Thuận Bắc về ban hành Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020.

        

Mô hình chăn nuôi dê tại huyện Thuận bắc

        Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 13/12/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Bắc; Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND, ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Bắc; Quyết định số 38/QĐ-UBND, ngày 16/01/2017 của UBND huyện Thuận Bắc về ban hành Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020.

Hội Nông dân huyện triển khai công tác tuyên truyền về cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2017 với những nội dung chính như sau:

- Về trồng trọt: tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, giảm diện tích đất trồng lúa, tăng diện tích cây màu, cây ăn quả sử dụng ít nước. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác.

- Về chăn nuôi: đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, coi chăn nuôi là thu nhập chính của ngành nông nghiệp. Từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; chăn nuôi theo phương thức bán chăn thả; hình thành các vùng chăn nuôi xa khu dân cư; tập trung cải tạo đàn gia súc để nâng cao chất lượng đàn, bên cạnh đó khuyến khích các hộ dân chuyển một số diện tích đất sản xuất không hiệu quả hoặc tận dụng một số diện tích đất vườn chuyển sang trồng cỏ để chủ động thức ăn trong chăn nuôi; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và bền vững không gây ô nhiễm môi trường; chú trọng công tác phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi. Tổ chức lại ngành chăn nuôi theo chuỗi từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

- Về chuyển đổi cây trồng cạn: tập trung sản xuất cây đậu xanh 270 ha, cây mè 78 ha, cây bắp 43 ha, cỏ chăn nuôi 45 ha, cây ăn quả 30 ha, tổng diện tích 466 ha trên diện tích luân canh đất lúa.

- Về nhân rộng mô hình: 06 mô hình trồng trọt được nhân rộng, đó là mô hình “1 phải 5 giảm” trong sản xuất lúa 750 ha tại xã Công Hải và Bắc Phong, mô hình trồng cây mãng cầu dai 30 ha tại xã Bắc Phong và Bắc Sơn, mô hình cây trôm 168 ha tại xã Công Hải, mô hình cây keo lai 23,7 ha tại xã Phước Chiến, mô hình cây điều ghép 29 ha tại xã Phước Chiến, mô hình  cây chuối 30 ha tại xã Phước Chiến. 03 mô hình chăn nuôi được nhân rộng là mô hình bò vỗ béo quy mô 150 con tại xã Phước Kháng, Phước Chiến, mô hình nuôi dê, cừu sinh sản quy mô 500 con trên địa bàn 6 xã.

 Nhằm định hướng phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian tới là nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch nhanh nền kinh tế; Hội Nông dân  huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân về cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới huyện nhà./. 

       

Trương Văn Trung-CT HND Thuận Bắc
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Viettel tặng điện thoại
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content