Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai việc sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Ngày 17/4/2014 Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tham vấn có sự tham gia của đồng chí Lê Kim Hùng, giám đốc sở KHCN; đại diện lãnh đạo sở Công Thương; Sở Nông nghiệp &PTNT; Ban điều phối dự án Tam nông tỉnh và Ban quản lý nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang” , cùng các doanh nghiệp đang tiêu thụ táo và tỏi Ninh Thuận để thống nhất một số nội dung công việc tiếp theo để đưa nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang” tới người sản xuất và người tiêu thụ.


 

           Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai việc sử dụng nhãn hiệu tập thể.


Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, về việc nâng cao chất lượng sản phẩm các mặt hàng nông sản của địa phương đang có lợi thế trên thị trường. Năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở khoa học công nghệ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu tập thể cho 02 sản phẩm Táo và Tỏi. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Khoa học công nghệ và Công ty Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (Invenco) đã xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang” tháng 10 năm 2012 Hội Nông dân tỉnh đã chính thức nộp hồ sơ và được cục sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang”. Sau hơn một năm đăng ký Hội Nông dân tỉnh đã được Cục sở hữu trí tuệ  cấp giất chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang”.

Nhằm quảng bá và triển khai các bước tiếp theo để phát biểu nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang” sáng ngày 26/11/2013. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang”; tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Xuân Hòa UVTV tỉnh ủy-PCT Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Hà Phúc Mịch, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội NDVN chủ tịch hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, lãnh đạo cục Sở hữu trí tuệ, công ty Thảo Thọ Quyến; lãnh đạo sở Khoa học công nghệ; lãnh đạo các sở ngành; các doanh nghiệp trong tỉnh và bà con nông dân tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ thay mặt sở Khoa học công nghệ đồng chí Nguyễn Phi Long phó giám đốc sở khoa học công nghệ đã trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” quyết định số 61701 ngày 05/11/2013; giấy chưng nhận số 214764  và “Tỏi Phan Rang” quyết định số 51716 ngày 19/9/2013 giấy chưng nhận số 212580.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí Trần Xuân Hòa,UVTV tỉnh ủy-PCT Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các sở ngành tạo điều kiện cho Hội nông dân và bà con nông dân tiếp cận với nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang”. Nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang”. Góp phần xây dựng nông thôn mới.

 

Để tiếp tục triển khai sử dụng nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang”. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã thành lập Ban Quản lý nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang” gồm 08 thành viên và ban kiểm soát 03 thành viên Ban quản lý sẽ họp triển khai quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang”. Và được đăng tải trên Website: Hoinongdanninhthuanorg.vn để bà con nông  có nhu cầu đăng ký sử dụng.   

Ngày 17/4/2014 Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tham vấn có sự tham gia của đồng chí Lê Kim Hùng, giám đốc sở KHCN; đại diện lãnh đạo sở Công Thương; Sở Nông nghiệp &PTNT; Ban điều phối dự án Tam nông tỉnh và Ban quản lý nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang” , cùng các doanh nghiệp đang tiêu thụ táo và tỏi Ninh Thuận để thống nhất một số nội dung công việc tiếp theo để đưa nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang” tới người sản xuất và người tiêu thụ. Đây là bước đi ban đầu nhằm đảm bảo sự phát huy hiệu quả và giá trị của nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang” của tỉnh nhà.