Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 tỉnh Ninh Thuận Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 29 tháng 01 năm 2014, tại Hội Nông dân tỉnh Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai thực hiện năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Kiều Như Bổn-Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 cấp tỉnh; huyện, thành phố; các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện; Thường trực Hội Nông dân các huyện, thành phố; lãnh đạo các Ban chuyên môn Hội Nông dân tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Ngọt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

         

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2014, Ban Chỉ đạo Kết luận 61 tỉnh hoạt động đạt được nhiều kết quả nổi bật do Hội Nông dân tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu, đề xuất, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các nội dung công việc trọng tâm đó là: Ngay từ đầu năm lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã có đợt làm việc với các Huyện, Thành ủy về các nội dung liên quan đến Kết luận 61 của Ban Bí thư (khóa X), Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổ chức đợt kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư (khóa X), Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ tại các Huyện, Thành ủy, các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương. Tổ chức đợt tuyên truyền thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 tại 7 xã xây dựng nông thôn mới cho 350 lượt cán bộ, hội nông nông dân được học tập, quán triệt với thời gian một ngày gồm xã Phước Sơn, Thanh Hải, Phước Ninh, Bắc Sơn, Nhơn Sơn, Phước Đại và Thành Hải của 7 huyện, thành phố.
Về các hoạt động liên tịch, phối hợp giúp nông dân phát triển kinh tế-xã hội đó là tổ chức Hội thi nhà nông đua tài các cấp năm 2014; giải ngân 23 dự án giúp 270 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ 5, 962 tỷ đồng, có 100% cấp huyện, thành phố được Ủy ban Nhân dân cấp bổ sung vốn vào Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, thành phố hoạt động và làm tốt công tác chuyển nguồn vốn Quỹ từ cấp cơ sở về Ban điều hành Quỹ cấp huyện, thành phố quản lý để lập dự án, giải ngân kịp thời vốn đến với người nông dân. Hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh được xây dựng với diện tích trên 8.000 m2. Phối hợp với dự án Tam nông tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn, hội thảo chia sẽ kinh nghiệm, cuộc tuyên truyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, “Tỏi Phan Rang” cho gần 900 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Phối hợp với Viễn thông Ninh Thuận hỗ trợ 3 bộ máy vi tính có kết nối mạng cho 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh...
Phát biểu kết luận Hội nghị lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy đã biểu dương những nổ lực cố gắng của các cấp Hội trong năm 2014, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 đó là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 cấp tỉnh, chỉ đạo các huyện, thành phố kiện toàn lại Ban chỉ đạo sau kỳ Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kết luận 61 đến các cấp Hội gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Tham mưu cho Tỉnh ủy sơ kết 5 năm hoạt động Kết luận 61 của Ban Bí thư (khóa X), Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường công tác phối hợp với các Ban, đơn vị của Trung ương Hội, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh để giúp người nông dân phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước mạnh về chính trị, vững về kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015 của địa phương, đất nước, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.