Hội Nông dân huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong hai ngày 26 - 27/4/2018, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Ninh Phước khóa IX tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ninh Phước lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023

            Trong hai ngày 26 - 27/4/2018, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Ninh Phước khóa IX tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ninh Phước lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023 với chủ đề “Dân chủ - đoàn kết – đổi mới – hội nhập – phát triển” thành công tốt đẹp. Tại Đại hội đã bầu ra 20 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa X, Ban Thường vụ 06 đồng chí, đồng chí Đặng Văn Bình, tái cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Phước khóa X; Đồng chí Phạm Hữu Luận, tái cử Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Phước khóa X.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ninh Phước lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023 về phía tỉnh có đồng chí Kiều Như Bổn, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh phụ trách địa bàn. Về phía huyện có lãnh đạo Huyện ủy; UBND; các phòng ban, Mặt trận các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện; Hội Nông dân huyện Thuận Nam; cấp ủy, chính quyền 09 xã, thị trấn và 113 đại biểu ưu tú chính thức dự Đại hội đại diện cho trên 12.130 cán bộ, hội viên nông dân trong đó có 396 đảng viên của 66 chi Hội Nông dân đến từ 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Đại hội đã đánh giá, tổng kết công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bầu ra Ban Chấp hành 20/21 đồng chí, Ban Thường vụ 06/7 đồng chí Hội Nông dân huyện Ninh Phước lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023; đồng thời tại Đại hội đã bầu 33 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Ninh Phước đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị, Nghị quyết của Hội đạt và vượt chỉ tiêu thi đua qua từng năm. Hội Nông dân các cấp của huyện Ninh Phước vững mạnh, xứng đáng là vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt 05/09 xã, thị trấn và phấn đấu năm 2018 xã An Hải, xã Phước Hữu về đích xã nông thôn mới. Năm 2019 xã Phước Hải về đích xã nông thôn mới và huyện Ninh Phước về đích huyện nông thôn mới năm 2019. Huyện Ninh Phước là huyện chủ lực về phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh với hàng nghìn mô hình kinh tế hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp như: Mô hình hộ nông dân Châu Văn Năng, Hứa Văn Sắn, dân tộc Chăm xã An Hải, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, hộ nông dân Nguyễn Văn Mọi, xã Phước Thuận đạt danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2017. Mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu như trồng Măng Tây xanh, trồng nho, trồng táo gắn với sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm như Hùng Ky, Tuấn Linh Đan. Mô hình cánh đồng lớn xã Phước Thái, Phước Hậu.

Hàng năm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội là đầu tàu cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững. Do đó tại Đại hội khóa X các đại biểu đã thảo luận và thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội Nông dân huyện Ninh Phước nhiệm kỳ 2018 – 2023: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân xây dựng nông thôn mới; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua, 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam; Phấn đấu phát triển hội viên đạt từ 4.500 – 5.000 người cho cả nhiệm kỳ và có 85% hội viên so với hộ nông nghiệp. Có 100% chi Hội Nông dân có quỹ Hội, 40.000đồng/hội viên nông dân/năm. Tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân cho cả nhiệm kỳ đạt gần 01 tỷ đồng đạt 15% trở lên/năm. Xây dựng Hội Nông dân các cấp phấn đấu đạt từ 85% trở lên vững mạnh huyện Ninh Phước vững mạnh. Phấn đấu có 100% cơ sở Hội tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp. Hội Nông dân các cấp tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2018 – 2023 và được 100% đại biểu thống nhất thông qua tại Đại hội.

Tham dự Đại hội và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ninh Phước lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Kiều Như Bổn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thay mặt cho lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cho biết đây là 03/07 huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.  

            Cũng tại Đại hội đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 06 cá nhân là những cán bộ, hội viên nông dân của huyện Ninh Phước có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh. 

                Một số hình ảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

BCH mới ra mắt

Tặng quà BCH cũ 

Khen thưởng tại Đại hội