Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho nông dân phường Mỹ Đông.

Vừa qua Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đông, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức được 03 lớp tập huấn tuyên truyền cho 130 các thành viên CLB.

         Vừa qua Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đông, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức được 03 lớp tập huấn tuyên truyền cho 130 các thành viên CLB, cộng tác viên và cán bộ, hội viên nông dân tham dự về thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các Bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, thuộc Dự án xây dựng Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” năm 2022 được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, phối hợp triển khai thực hiện giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận.

          Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh đồng thời là báo cáo viên trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội Nông dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho các thành viên câu lạc bộ và cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phường Mỹ Đông, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Cùng tham dự các lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, Mặt trận các đoàn thể phường Mỹ Đông, thành viên câu lạc bộ và hội viên nông dân.

          Hoạt động của các đợt tập huấn nhằm trang bị những kiến thức pháp luật, chia sẽ những kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn tại từng khu phố, cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, góp phần xây dựng phường Mỹ Đông đô thị văn minh. Qua đó Hội Nông dân phường Mỹ Đông thiết thực thi đua lập thực hiện các phong trào nông dân thi đua yêu nước, triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội viên nông dân tham gia mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được cam kết thực hiện đầy đủ các nguyên tắc xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo tiêu chí “5 cùng” đó là: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Cùng mối quan tâm; Cùng có sự chia sẻ; Cùng trách nhiệm và Cùng hưởng lợi. Với lợi thế của nông dân vùng biển ông Khu Văn Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ Đông cho biết thêm bà con nông dân trên địa bàn phường còn thực hiện theo tiêu chí “5 tự” đó là: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm tại khu dân cư, trong việc tổ chức xây dựng những mô hình, dự án phát triển kinh tế-xã hội thông qua việc đầu tư vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp; nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức tài chính, tín dụng khác để hỗ trợ bà con nông dân phát triển kinh tế. Các chương trình, dự án hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan ở trên địa phường Mỹ Đông về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đây là Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” thứ 11 được Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương đó là: xã An Hải, Phước Hữu, huyện Ninh Phước; xã Lợi Hải, Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; xã Thành Hải phường Mỹ Đông, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; xã Phước Trung, Phước Đại, huyện Bác Ái; xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn; xã Tân Hải, huyện Ninh Hải và xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Hội Nông dân phường Mỹ Đông đang phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tem nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc cho những sản phẩm nông nghiệp, thủy sản của hộ nông dân tham gia các chương trình, dự án được công nhận sản phẩm OCOP. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục tổ chức tập huấn kiến thức, hướng dẫn quy trình thủ tục về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong việc đánh bắt thủy hải sản, các sản phẩm thu mua hải sản sau thu hoạch cho bà con nông dân trên địa bàn phường trong thời gian tới.