Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội » Công tác xây dựng Hội

Hội Nông dân huyện Bác Ái tổ chức hội nghị tập huấn Nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Chi Hội năm 2014

Ngày 01/12/2014, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Hội Nông dân huyện Bác Ái phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác Hội cho cán bộ là Chi Hội trưởng, Chi Hội phó và UV. BCH Hội với 37 người tham gia.

         

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, của Hội Nông dân huyện Bác Ái. Căn cứ công văn số 28-CV/HNDH, ngày 17/10/2013, của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Bác Ái, về viêc đăng ký mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân năm 2014. Vào ngày 01/12/2014, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Hội Nông dân huyện Bác Ái phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ là Chi Hội trưởng, Chi Hội phó và UV. BCH của 39 chi Hội; sau hội nghị chi hội, với 37 người tham gia. Lớp học diễn trong thời gian  từ ngày 10/12 đến 12/12/2014.
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội cho các chi - tổ Hội cho đội ngũ làm công tác Hội, nắm bắt và hiểu biết để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ , hội viên nông dân về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội; tạo khí thế phấn khởi thi đua đẩy mạnh các phong trào và hoạt động cách mạng trong cán bộ, hội viên nông dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở nông thôn mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.  
    Nội dung lớp tập huấnchú trọngtập trung vào các chuyên đề sau:
1. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.
2. Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam.
3. Một số nghiệp vụ liên quan đến công tác vay vốn, gửi Ngân hàng chính sách xã hội.
4. Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở.
5. Hướng dẫn sinh hoạt chi Hội.
Sau khi kết thúc hội nghị tập huấn, các đồng chí cán bộ chi Hội đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, để áp dụng trong thực tiễn tại chi Hội mình…Đây là hội nghị tập huấn tạo cơ sở để cán bộ làm công tác Hội nông dân tại các chi Hội, nắm và hiểu biết đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, đổi mới phương pháp hoạt động, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương; tuyên truyền, vận động thu hút đông đảo hội viên nông dân vào Hội, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.
Trương Thọ Toàn, PCT Hội ND huyện Bác Ái
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content