Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 5863/KH-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 5863/KH-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 08/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

           Thực hiện Kế hoạch số 5863/KH-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 08/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 306-KH/HNDT ngày 18/01/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn Hội Nông dân 7/7 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và phối hợp cơ sở Hội tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm, các cấp Hội đã phối hợp và lồng ghép phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 5863/KH-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản, chính sách về tín dụng; chương trình tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, thông qua các lớp tập huấn, hội nghị, hội thi  nhà nông, trang Website của Hội; vận động cán bộ, công chức, hội viên tham gia “Tháng hành động gửi tiền chung tay vì người nghèo” và gửi tiết kiệm với số tiền trên 800 triệu đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho cán bộ Hội Nông dân các cấp và Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Cấp tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho trên 130 cán bộ Hội tham gia. Cấp huyện, thành Hội phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp tổ chức mở lớp tập huấn cho gần 400 Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở 65 cơ sở Hội. Cùng Ban chuyên môn của tỉnh Hội mở 16 lớp tập huấn kiến thức khoa học về chăn nuôi và trồng trọt cho trên 1.200 nông dân tham gia tập huấn, giúp nông dân tiếp thu các kiến thức áp dụng thực tế vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc triển khai, giao chỉ tiêu vận động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Các cấp Hội đã vận động trong cán bộ hội viên nộng dân ủng hộ Quỹ và nộp trực tiếp về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc góp phần thực hiện chỉ tiêu chung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

 Xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra của cấp huyện và cơ sở. Trong năm, tỉnh Hội đã kiểm tra 02 lượt huyện, thành Hội, 08 lượt cơ sở Hội, 10 lượt Tổ Tiết kiệm và vay vốn và 06 lượt hộ vay vốn. Ngoài ra, tham gia Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra 01 xã Công Hải và Tổ Tiết kiệm và vay vốn theo kế hoạch. 7/7 huyện, thành Hội kiểm tra 02 lượt của 62 cơ sở Hội, 201 Tổ Tiết kiệm và vay vốn và 642 hộ vay vốn và tham gia thành viên Ban dại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng. Qua công tác kiểm tra, các cấp Hội và cơ sở quản lý vốn nắm bắt chặt chẽ tình hình nguồn vốn, phối hợp cho vay đúng đối tượng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, qua đó đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.    

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động tín dụng chính sách xã hội đến hội viên nông dân, các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, xác định nhiệm vụ hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cơ quan. Triển khai thực hiện các công đoạn ủy thác giữa Hội Nông dân với Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng Chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở Hội trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng Chính sách xã hội. Phối hợp giữa các hoạt động thẩm định, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với hoạt động vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho hộ vay, góp phần cùng địa phương giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Mai Hà
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content