Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội

Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho 150 nông dân tham dự tại xã Phước Hữu, và Lợi Hải

Trong các ngày 24-25/11/2022 Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước); xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc) tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền cho 150 cán bộ, hội viên nông dân về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

            Trong các ngày 24-25/11/2022 Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước); xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc) tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền cho 150 cán bộ, hội viên nông dân về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Tham dự với các lớp tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 có đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng thời là Báo cáo viên của Hội Nông dân tỉnh trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn những nội dung cơ bản nhất về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh, nhất là cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu thực hiện chủ trương chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, đợt tập huấn về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đáng chú ý nội dung tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho cán bộ, hội viên nông dân với các chuyên đề như sau: Kế hoạch số 909/KH-UBND, ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Kế hoạch phối hợp số 67/KHPH-SNN&PTNT-HNDT, ngày 07/4/2022 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân tỉnh về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2025. Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Kế hoạch số 382-KH/HNDT, ngày 04/10/2022 của Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028. Kế hoạch số 534-KH/HNDTW, ngày 02/11/2022 của Trung ương Hội Nông dân về tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028. Các văn bản liên quan về xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh mong muốn cán bộ, hội viên nông dân tại các địa phương Phước Hữu, xã Lợi Hải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028 sắp tới.

 

Tại các địa phương được tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức lớp tập huấn về thành phần mời đại biểu tham dự, về cơ sở vật chất phục vụ các lớp tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, góp phần vào thành công chung của đợt tổ chức tập huấn.

Xuân Nông
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content