The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at TD.CMS.UI.Webpart.Counter.Default.ReadNgoaiTe()
Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Nông dân cần biết » Mô hình SXKDDV giỏi
Mô hình SXKDDV giỏi
 
08/01/2016 8:48:54 CH
Nhằm giúp người Nông dân chuyển đổi nhận thức về chăn nuôi Bò sinh sản, từ ngày 06/01/2016-07/01/2016; Đồng chí Đỗ Hồng Kỳ PCT thường trực và đoàn cán bộ Trung tâm dạy nghề và HTND và các Hộ Nông dân có nhu cầu chuyển đổichăn nuôi theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hội và lai tạo đàn bò địa phương với giống bò Úc công nghệ chất lượng cao.
18/10/2012 6:12:29 SA
Trong những năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh về thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là 03 phong trào thi đua yêu nước lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động trong đó có phong trào nông dân thi sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Để biểu dương và nhân rộng các điển hình ra toàn tỉnh. Ban Biên tập chúng tôi lược trích thành tích của 04 cá nhân tham dự Hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc năm 2012 đến bạn đọc.
18/10/2012 6:21:36 SA
Trong những năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh về thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là 03 phong trào thi đua yêu nước lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động trong đó có phong trào nông dân thi sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Để biểu dương và nhân rộng các điển hình ra toàn tỉnh. Ban Biên tập chúng tôi lược trích thành tích của 04 cá nhân tham dự Hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc năm 2012 đến bạn đọc.
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Thời tiết Thời tiết
%
m/s
CreateChildControls_Exception: The remote server returned an error: (404) Not Found.
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content