The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at TD.CMS.UI.Webpart.Counter.Default.ReadNgoaiTe()
Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Văn bản của Hội » Văn bản TW Hội
Văn bản TW Hội
 
06/08/2019 4:44:20 CH
Ngày 29/7/2019 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt nam ban hành Quyết định số 797-QĐ/HNDTW về quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt nam trong hệ thống Hội Nông dân Việt nam gồm 3 chương, 28 điều;
31/07/2019 9:37:43 SA
Ngày 19/2/2019, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Quyết định số 179-QĐ/HNDTW về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gồm 8 chương 26 điều.
23/03/2014 5:12:11 CH
Nhằm giúp cho cán bộ Hội năm được những văn bản chỉ đạo của TW Hội NDVN, Ban biên tập xin giới thiệu một số văn bản chỉ đạo của TW về Tiêu chuẩn hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011-2016; về việc thu nộp Hội phí và xây dựng quản lý, sử dụng quỹ Hôi.
22/04/2013 6:31:53 CH
Thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW ngày 04/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013- 2018; Kế hoạch số 499-KH/HNDTW ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có Hướng dẫn số 741-HD/HNDTW, ngày 6/10/2011 hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; Kế hoạch số 991-KH/HNDTW, ngày 09/11/2012 kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2013.
10/10/2012 5:00:52 CH
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Thời tiết Thời tiết
%
m/s
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content