Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Trợ giúp pháp lý

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Hội viênnông dân là dân tộc thiểu số vùng miền núi Bác Ái năm 2014

Hội Nông dân huyện Bác Ái phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mở 02 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bác Ái năm 2014 tại 02 xã Phước Tiến và Phước Đại, có 120 hội viên nông dân tham gia và đồng chí Nguyễn văn Ngọt, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trực tiếp báo cáo viên.

 

 

         

Đ/c Nguyễn văn Ngọt, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo viên chuyên đề pháp luật

Thực hiện Quyết định số 865 /QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch triển khai đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016. Quyết định số 1810-QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp kinh phí để mớ các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 409/QĐ-TTG ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân từ 2012-2016; Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ và ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động trên địa bàn; Giúp người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các quan hệ kinh tế, dân sự; góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.
Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mở 02 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bác Ái năm 2014 tại 02 xã Phước Tiến và Phước Đại, có 120 hội viên nông dân tham gia. Đồng chí Nguyễn văn Ngọt - tỉnh ủy viên; chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo các chuyên đề về Hiến pháp 1992 sửa đổi, Luật đất đai và các nội dung có liên quan.
Yêu cầu của đợt tập huấn này là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số phải được các cấp Hội quan tâm thực hiện thường xuyên liên tục, có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những vấn đề mang tính cấp bách đang được người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm theo từng chuyên đề cụ thể. Với nội dung và hình thức, biện pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải bảo đảm tính thiết thực đầy đủ, chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, sát với đời sống xã hội thường ngày của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từng vùng, địa bàn; Kết hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc giáo dục văn hóa truyền thống của dân tộc, với việc thực hiện hương ước của địa phương; lồng ghép giữa phổ biến giáo dục pháp luật với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo; huy động các lợi thế sẳn có ở địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Qua lớp học bà con nông dân đã hiểu biết những kiến thức cơ bản về Hiến pháp sửa đổi và các luật. Với công tác tăng cường phối hợp tuyên truyền của Hội Nông dân đã và đang triển khai thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiểu biết Hiến pháp, pháp luật cho bà con nông dân trên địa bàn huyện miền núi Bác ái.
Trương Thọ Toàn, PCT Hội ND huyện Bác Ái
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content