Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội

Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho cán bộ, hội viên nông dân.

Vừa qua Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận tổ chức 05 lớp tập huấn.

           Vừa qua Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận tổ chức 05 lớp tập huấn tuyên truyền cho 250 cán bộ, hội viên nông dân về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã Phương Hải (Ninh Hải); xã Phước Sơn (Ninh Phước); xã Phước Tiến (Bác Ái); xã Phước Kháng (Thuận Bắc) và xã Cà Ná (Thuận Nam).

Tham dự với các lớp tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, đồng thời là Báo cáo viên trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn những nội dung cơ bản nhất về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh, nhất là cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao các thôn điển hình tiên tiến, cấp xã, cấp huyện tại một số địa phương của tỉnh Ninh Thuận. Cùng tham dự có đồng chí Đặng Văn Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Phước dự tại xã Phước Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Mai Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam và đại diện Hội Nông dân các huyện Ninh Hải, Bác Ái, Thuận Bắc.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, đợt tập huấn này đáng chú ý nội dung tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho cán bộ, hội viên nông dân với các chuyên đề như sau: Kế hoạch số 909/KH-UBND, ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Các văn bản liên quan về xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi về một số vấn đề xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân các cấp tích cực tham gia, nhất là hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân tạo nguồn vốn cho cán bộ, hội viên nông dân phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với các nội dung, thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, hội viên nông dân chủ động, sáng tạo trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người nông dân ở khu vực nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh mong muốn cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân, làm tốt hơn nữa các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, các hoạt động dịch vụ kết nối cung cầu trong khâu sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao OCOP có thế mạnh của tỉnh như: Nho, táo, tỏi, dê, cừu, măng tây xanh và sản xuất lúa thân thiện với môi trường.

Tại các địa phương được tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chuẩn bị chu đáo, cơ sở vật chất, góp phần vào thành công chung tại các điểm tập huấn.

 

    Một số hình ảnh

 

Tuyên truyền tại xã Cà Ná

Tuyên truyền tại xã Phước Tiến

Tuyên truyền tại xã Phước Kháng

Tuyên truyền tại xã Phương Hải

Tuyên truyền tại xã Phước Sơn

 

 

Xuân Nông
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content