The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at TD.CMS.UI.Webpart.Counter.Default.ReadNgoaiTe()
Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Nông dân cần biết
Nông dân cần biết
 
22/06/2021 10:25:40 SA
Tài liệu Hỏi - Đáp các Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)
30/03/2021 8:36:57 SA
Chính sách BHXH, BHYT được thực hiện ở Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Là trụ cột vững chắc của hệ thống An sinh xã hội, BHXH, BHYT đã thực sự trở thành một công cụ đắc lực và hiệu quả giúp cho Nhà nước quản lý và điều hành việc thực hiện các chủ trương, chính sách, gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện An sinh và công bằng xã hội.
12/09/2019 2:44:05 CH
Ngày 5/8/2019 Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) ban hành 03 nghị quyết nhằm xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh;
23/07/2019 3:34:16 CH
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
10/06/2019 3:15:11 CH
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Đến nay bệnh không có thuốc điều trị và chưa có vắc xin phòng bệnh. Dưới đây là Bài tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn Châu Phi giúp các cấp Hội Nông dân nắm bắt được thông tin về triệu chứng và cách phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, để tuyên truyền vận động nông dân thực hiện.
24/01/2019 2:49:54 CH
Tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng tuổi 30, tràn đầy sức thanh xuân, Chủ tich Hồ Chí Minh tuyên bố: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”.
24/01/2019 4:21:46 CH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
22/01/2019 3:37:29 CH
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
11/01/2019 4:21:18 CH
Chuyên đề 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
05/04/2018 2:40:51 CH
Ngày 27/11/2017 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Quyết định 3850 V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam
123
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Thời tiết Thời tiết
%
m/s
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content