Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Văn hoá xã hội

Hội Nông dân xã Thành Hải phát huy mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách lớn, lâu dài, có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.

          Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách lớn, lâu dài, có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế. Bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, trong đó có tổ chức Hội Nông dân các cấp.

 

Trong những năm qua, nhất là từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới của tỉnh như: Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 24/5/2011, Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh uỷ về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2020, những năm tiếp theo; và Nghị quyết số 20- NQ/HNDTW, ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành TW HND Việt Nam về "Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020". Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và làm tốt vai trò của Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động và thực hiện bảo vệ môi trường nông thôn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu nói riêng; nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, sống thân thiện với môi trường; sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững... góp phần phát triển nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, các cấp Hội đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường nông thôn, gắn với việc triển khai xây dựng mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu như mô hình điểm thu gom, xử lý chất thải, rác thải, “Hầm khí bi-ô-ga và bể chứa rác”, “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn”, hướng dẫn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và hố rác tự phân hủy, nhà tiêu hợp vệ sinh và các công trình cấp nước sạch, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh,... đã góp phần nâng cao nhận thức, dần thay đổi hành vi của hội viên nông dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Kết quả đạt được đã góp phần triển khai có hiệu quả Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới giai đoàn 2016-2020, trong đó trọng tâm là tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải làng nghề, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp và đặc biệt có ý nghĩa đối với các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đồng thời nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân trong quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên đất, nước, rừng, khoáng sản, bảo toàn đa dạng sinh học; tham gia giám sát, phản biện và đề xuất kịp thời xử lý các vi phạm phát luật về môi trường, quản lý đất đai, khoáng sản với các hoạt động.

Với mục tiêu góp phần giải quyết các bức xúc về ô nhiễm môi trường và tình trạng sản xuất nông sản thiếu an toàn, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo thói quen sinh hoạt, sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa phương. Từ hoạt động thực tiễn tại địa phương, trong năm 2019, Hội Nông dân xã Thành Hải, TP. Phan rang –TC, đã tích cực tổ chức  xây dựng được 01 mô hình mới với tên gọi “Cánh đồng không vỏ thuốc trừ sâu”, tại 5 chi hội (Tân Sơn 1, Tân Sơn 2, Công Thành, Thành Ý, Cà Đú) – xã Thành Hải là 01 xã cách trung tâm thành phố khoảng 3km, theo quốc lộ 1A. Tổng diện tích tự nhiên 922,91ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm do quá trình phát triển đô thị hóa đến nay còn khoảng 633,74ha chiếm 68,67%, trong đó diện tích đất trồng lúa 507,28ha. Hàng năm, đối với trồng lúa bà con nông dân sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp với số lượng rất lớn, đi theo đó là những rác thải trong quá trình sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đã xả luôn trực tiếp xuống các kênh, mương và ngay tại đồng ruộng đã gây tác hại xấu cho môi trường. Rất nhiều vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật tồn dư lâu năm, được vùi xuống đất không phân hủy được, hóa chất từ rác thải ngấm vào mạch nước ngầm như vỏ vai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã vứt tràng lan trên các con kênh, bờ đê trong đất ruộng và một số được cài vùi xuống đất,… làm ảnh hưởng gây hại trực tiếp đến diện tích đất sản xuất, các nguồn nước tại các kênh rạch mà bà con nông dân chủ yếu sinh hoạt hàng ngày trên đó có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống rất cao. Qua những tác hại trên, Hội ND xã Thành Hải đã chủ động vận động tuyên, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu trong khâu sử dụng và thu gom rác thải nông nghiệp, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình và những người xung quanh, chung tay bảo vệ môi trường nhằm góp phần hạn chế biến đổi khí hậu.

Hội Nông dân xã Thành Hải - với 05 chi hội và 916 hội viên nông dân, đã tổ chức xây dựng mô hình xử lý rác thải như hố chứa, thùng chứa vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV,… mỗi thôn 02 bể chứa đựng bao bì, chai lọ, rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, tổng cộng có 15 thành viên là Cán bộ, hội viên nông dân đang trực tiếp canh tác lúa (trồng lúa) trên địa bàn trực tiếp quản lý và làm công tác tuyên truyền vận động bà con tham gia mô hình để bảo vệ môi trường và sức khoẻ cho bà con nông dân. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, tổ chức cho hội viên, nông dân ở các chi, tổ Hội tự giác thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật… trên đồng ruộng cho vào hố chứa rồi vận chuyển đến nơi tập kết rác cho xe vận chuyển rác của Công ty TNHH Nam Thành. Đồng thời thống nhất trách nhiệm chung nếu không thực hiện đúng sẽ được mọi người nhắc nhở. Từ đó, ý thức, trách nhiệm của bà con trong việc bảo vệ môi trường đã được nâng lên rất nhiều, tạo thành thói quen tích cực. Hiện nay, mô hình thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV tại xã bước đầu đã phát huy hiệu quả khá tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại địa phương.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, trên cơ sở chỉ tiêu thực hiện hàng năm, các cơ sở Hội thường xuyên tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp Hội tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng kế hoạch hàng năm, giai đoạn phù hợp chức năng, nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực, ý thức chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình của Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu; Tăng cường giám sát, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Có thể nói, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã lang tỏa đến nhiều  cơ sở Hội trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã được lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường “ nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ngành và các đoàn thể tại địa phương, tích cực phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường nhất là trong sản xuất nông nghiệp trong hội viên nông dân ở nông thôn. Những nỗ lực đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện với môi trường hơn, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

Như Ý
 Về đầu trang Bản in Trang chủ

Các tin liên quan:

Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content