CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Hội Nông dân tham gia giám sát đánh giá bộ tiêu chí Nông thôn mới

Hội Nông dân xã Tân Hải phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và các phòng, ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội cùng với đoàn giám sát của tỉnh, huyện đánh giá các bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

             Hội Nông dân xã Tân Hải phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và các phòng, ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội cùng với đoàn giám sát của tỉnh, huyện đánh giá các bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Từ kết quả phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân địa phương; hiện nay xã Tân Hải (Ninh Hải) được công nhận là xã Nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020.

            Từ đó tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, của xã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân ngày được nâng lên. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

            Cho tới thời điểm này đoàn giám sát đã về phối hợp cùng với xã đánh giá lại bộ tiêu chí Nông thôn mới và xã vẫn giữ vững danh hiệu xã Nông thôn mới và thực hiện bộ tiêu chí nâng cao trong thời gian tới, góp phần cùng toàn huyện phấn đấu xây dựng huyện Ninh Hải đạt chuẩn huyện xây dựng Nông thôn mới trong thời gian sắp tới.

Dương Bảo Khang, HND xã Tân Hải
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content