The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at TD.CMS.UI.Webpart.Counter.Default.ReadNgoaiTe()
Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Văn bản của Hội » Văn bản tỉnh Hội
Văn bản tỉnh Hội
 
15/06/2023 9:06:47 SA
Thực hiện Kế hoạch số 534-KH/HNDTW, ngày 02/11/2022 của Trung ương Hội Nông dân về tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.
15/06/2023 9:08:33 SA
Thực hiện Kế hoạch số 534-KH/HNDTW, ngày 02/11/2022 của Trung ương Hội Nông dân về tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.
15/06/2023 9:09:18 SA
Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028; Thực hiện hướng dẫn số 515 HD/HNDTW ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 382-KH/HNDT, ngày 04/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
15/06/2023 9:09:41 SA
Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn số 514- HD/HNDTW ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, thành phố và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 382–KH/HNDT, ngày 04/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
15/06/2023 9:10:03 SA
Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 513-KH/HNDTW ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
19/07/2017 9:36:41 SA
Ngày 16/5/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 44-HD/HNDT Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thành phố và cơ sở, nhiệm kỳ 2018 – 2023
19/07/2017 9:43:29 SA
Ngày 16/5/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 45-HD/HNDT về Công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thành phố và cơ sở (xã, phường, thị trấn) nhiệm kỳ 2018 – 2023
06/07/2017 2:54:35 CH
Kế hoạch số 19-KH/HNDT ngày 06/3/2017 của BTV Hội Nông dân tỉnh về Tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
09/08/2013 8:45:37 CH
Đánh giá đúng thực trạng tổ chức, hoạt động công tác Hội và việc tập hợp hội viên nông dân và tổ chức sinh hoạt Hội. Trên cơ sở đó các cấp Hội đề ra nhiệm vụ giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội và chất lượng cán bộ, hội viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
18/10/2012 8:19:21 SA
-Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2012-2016; -Căn cứ Thông báo số 2432/TB-SYT ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Sở Y tế về việc Kế hoạch Hợp phần Hỗ trợ sức khỏe bà mẹ do UNFPA tài trợ và giải trình chi tiết ngân sách Q4/2012; -Xét đề nghị của Ban Tổ chức và Ban Xã Hội Hội Nông dân tỉnh.
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Thời tiết Thời tiết
%
m/s
CreateChildControls_Exception: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content