The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at TD.CMS.UI.Webpart.Counter.Default.ReadNgoaiTe()
Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Nông dân cần biết » Học tập và làm theo lời Bác
Học tập và làm theo lời Bác
 
11/01/2018 2:19:13 CH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị năm 2018)
09/05/2017 3:21:41 CH
Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta về cõi vĩnh hằng. Thời gian càng lùi xa, hình ảnh của Người càng khắc sâu trong tâm khảm người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho dân, cho nước; để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản vô cùng quý giá, đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh, Tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
09/05/2017 3:29:40 CH
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng.
04/05/2017 9:38:34 SA
Ngày 25/4/2017 Cấp ủy Chi bộ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số KH/CB.HNDT về tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch
27/04/2017 3:40:10 CH
Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn. Một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng lúc này chính là cải thiện đời sống của nhân dân, cần phải thay đổi, xóa bỏ những lề lối, nếp sống cổ hủ, lạc hậu. Đảng ta chủ trương phát động phong trào “Xây dựng đời sống mới”. Ngày 3-4-1946, Ủy ban vận động đời sống mới Trung ương được thành lập. Một năm sau, Bác về thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bác bắt tay viết tác phẩm Đời sống mới với bút danh Tân Sinh. Ngày 20-3-1947, Người đã công bố tác phẩm này để chỉ đạo và động viên phong trào toàn dân xây dựng đời sống mới.
26/04/2017 4:43:53 CH
Ngày 17/3/2017 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 33-HD/HNDT về học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trân trọng giới thiệu toàn văn hướng dẫn
14/06/2016 10:53:39 SA
Đúng vào dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016), ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 16/5/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
14/06/2016 10:57:02 SA
So với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có các điểm mới cần quan tâm như sau:
14/02/2015 9:03:25 SA
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm đáp ứng yêu cầu trong công cuộc đổi mới hiện nay cán bộ, hội viên nông dân không ngừng tu dưỡng đạo đức cá nhân, tự rèn luyện, tự đánh giá, tự điều chỉnh mình theo giá trị đạo đức cách mạng mà còn phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.
29/12/2014 9:50:10 SA
Ban Chỉ đạoTrung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2015 là: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
12
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC
nhan hieu chung nhan

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Thời tiết Thời tiết
%
m/s
CreateChildControls_Exception: The remote server returned an error: (404) Not Found.
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content