Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Hội Nông dân các huyện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 12/6/2020 Ban Chấp hành Hội Nông dân các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Bác Ái, Thuận Bắc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

             Ngày 12/6/2020 Ban Chấp hành Hội Nông dân các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Bác Ái, Thuận Bắc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự tại 04 hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện có trên 365 đại biểu đại diện cho trên 33.650 hội viên nông dân của tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh tham dự tại huyện Ninh Hải; đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham dự tại huyện Ninh Phước; đồng chí Thái Bá Hòa, Chánh văn phòng Hội Nông dân tỉnh tham dự tại huyện Bác Ái và đồng chí Phan Thị Phượng tham dự tại huyện Thuận Bắc.

Hội Nông dân các cấp tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1641/KH-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phát động thi đua nông dân Ninh Thuận đoàn kết giúp nhau sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 148-KH/HNDTW ngày 03/2/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Kế hoạch số 3684/KH-UBND, ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - năm 2020; Kế hoạch số 129-KH/HNDT, ngày 05/5/2020 của Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 05 năm qua Hội Nông dân các huyện đã có 04 gương nông dân sản xuất giỏi đạt danh hiệu xuất sắc toàn quốc do Trung ương Hội tôn vinh; và tại hội nghị cấp huyện được Ủy ban nhân dân các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Bác Ái, Thuận Bắc đã trao gần 60 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Hội Nông dân các huyện đã trao gần 250 giấy chứng nhận danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp huyện trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời các huyện giới thiệu 52 gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh vào thời gian tới.

Qua hội nghị điển hình tiên tiến, đơn vị huyện Ninh Phước kết hợp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.

Tại các hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2020 - 2025 đó là khơi dậy, phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới đưa huyện Ninh Phước về đích huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh tiến tới các huyện Ninh Hải về đích huyện nông thôn mới. Với truyền thống thi đua yêu nước, tính cần cù, năng động, sáng tạo của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân các địa phương đã tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2020. Phấn đấu quyết tâm xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp của tỉnh trong sạch, vững mạnh theo hướng phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TU của tỉnh ủy khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thiết thực thi đua lập thành tích Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - năm 2020 của tỉnh tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2020 - 2025 trong tình hình mới.

Hình ảnh hoạt động

Đ/c Nguyễn Văn Tính- PCT HND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Xuân Nông
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content