Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Nông dân cần biết

Những chính sách đáng chú ý do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành

Thực hiện Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND Ban hành Đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh theo đó các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn trong năm 2018 được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo kế hoạch 4759/KH-UBND như sau:

 

 

           Kế hoạch số 4759/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn năm 2018.

 

Thực hiện Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND Ban hành Đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh theo đó các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn trong năm 2018 được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo kế hoạch 4759/KH-UBND như sau:

1. Hỗ trợ nhân rộng tưới tiết kiệm nước 458 ha, trong đó:

- Huyện Ninh Sơn:   165 ha;                       - Huyện Ninh Phước:  27 ha;

- Huyện Thuận Bắc:  59 ha;                        - Huyện Ninh Hải:     125 ha;

- Huyện Thuận Nam: 27 ha;                       - Huyện Bác Ái:           45 ha;

- Thành phố Phan rang – Tháp Chàm: 10ha

2. Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây nho, táo, cây trồng cạn (CTC) 494,3 ha, trong đó:  

- Huyện Ninh Sơn 20 ha (cây trồng cạn);

- Huyện Ninh Phước 64 ha ( 11 ha nho, 13 ha táo, 40 ha CTC)

- Huyện Thuận Bắc 69,8 ha (0,5 ha nho, 69,3 ha CTC);

- Huyện Ninh Hải 26,5 ha ( 10 ha nho, 16,5 ha CTC);

- Huyện Thuận Nam 103 ha ( 16,5 ha nho, 11,5 ha táo, 75 ha CTC);

- Huyện Bác Ái 10ha (CTC);

- Thành phố Phan rang – TC 20ha (10 ha nho, 10 ha táo, 7 ha CTC).

3. Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; thực hiện thứ tự như sau:

- CĐL sản xuất lúa tại HTX KD DV nông nghiệp Phước Hậu (xã Phước Hậu) qui mô 150 ha/327 hộ, liên kết công ty CP giống cây trồng Nha Hố;

- CĐL sản xuất lúa tại HTX DV nông nghiệp Trường Thọ (xã Phước Hậu) qui mô 150 ha/327 hộ, liên kết công ty CP giống cây trồng Nha Hố;

- CĐL sản xuất lúa tại HTX DV nông nghiệp Như Bình (xã Phước Thái) qui mô 100 ha/227 hộ, liên kết công ty CP giống cây trồng Nha Hố;

- CĐL sản xuất lúa tại HTX DV nông nghiệp Vạn Phước (xã Phước Thuận) qui mô 164 ha/324 hộ, liên kết với nhà máy Hưng Hào;

- CĐL sản xuất Măng tây xanh tại HTX DV Tổng hợp Tuấn Tú (xã An Hải) qui mô 20 ha /45 hộ, liên kết Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận;

- CĐL sản xuất bắp giống tại HTX DV nông nghiệp Phước An (xã Phước Vinh) qui mô 80 ha/137 hộ, liên kết công ty TNHH hạt giống CP và Công ty CP giống cây trồng Nha Hố;

- CĐL sản xuất lúa tại TT Phước Dân, qui mô 100 ha/220 hộ (HTX DV nông nghiệp Phú Quý 60 ha và HTX DV nông nghiệp Bầu Trúc 40 ha), liên kết  Công ty CP giống cây trồng Nha Hố;

- CĐL sản xuất mía tại xã Quảng Sơn qui mô 250 ha/250 hộ, liên kết công ty CP đường Biên Hòa Phan Rang;

- CĐL sản xuất lúa tại Xuân hải qui mô 100 ha/220 hộ;

- CĐL sản xuất nho tại xã Vĩnh Hải qui mô 30 ha/ 200 hộ, liên kết HTX KD DV tổng hợp Xuân Hải;

- CĐL sản xuất lúa tại HTX vật tư nông nghiệp Phước Nam (xã Phước Nam) qui mô 100 ha/220 hộ.

4. Hỗ trợ áp dụng Qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 9 dự án gồm:

- Dự án sản xuất nho VietGAP Thành Sơn, Xuân Hải: 100 ha;

- Dự án sản xuất măng tây xanh VietGAP Xuân Hải: 15 ha;

- Dự án sản xuất hành, tỏi VietGAP Nhơn Hải: 100 ha;

- Dự án sản xuất nho VietGAP Nhơn Hải: 70 ha;

- Dự án sản xuất hành, tỏi VietGAP Thanh Hải: 650 ha;

- Dự án sản xuất nho VietGAP Vĩnh Hải: 180 ha;

- Dự án sản xuất nho VietGAP tại HTX Vạn Phước: 10 ha;

- Dự án sản xuất măng tây xanh VietGAP tại HTX DV tổng hợp Tuấn Tú xã An Hải: 20 ha/45 hộ;

- Dự án sản xuất nha đam VietGAP tại phường Văn Hải: 10 ha/20 hộ;

5. Kinh phí thực hiện:

- Tổng kinh phí thực hiện: 14.098.102.250 đồng, trong đó:

a/ Huyện Ninh Sơn 4.307.875.000 đồng (hỗ trợ tưới tiết kiệm nước: 3.300.000.000 đ; Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: 522.000.000 đ; Hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn: 458.185.000 đ);

b/ Huyện Ninh Phước 2.110.224.750 đồng (hỗ trợ tưới tiết kiệm nước: 540.000.000 đ; Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: 227.800.000 đ; Hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn: 1.131.549.750 đ, hỗ trợ chương trình dự án VietGAP 210.875.000 đ);

c/ Huyện Thuận Bắc 1.363.680.000 đồng (hỗ trợ tưới tiết kiệm nước: 1.180.000.000 đ; Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: 183.680.000 đ);

d/ Huyện Ninh Hải 3.977.143.750 đồng (hỗ trợ tưới tiết kiệm nước: 2.500.000.000 đ; Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: 112.900.000 đ; Hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn: 369.243.750 đ, hỗ trợ chương trình dự án VietGAP 995.000.000 đ);

đ/ Huyện Thuận Nam 1.009.678.750 đồng (hỗ trợ tưới tiết kiệm nước: 540.000.000 đ; Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: 351.900.000 đ; Hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn 117.686.750 đ);

e/Huyện Bác Ái 926.000.000 đồng (hỗ trợ tưới tiết kiệm nước: 900.000.000 đ; Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: 26.000.000 đ);

g/ Thành phố Phan rang – Tháp Chàm 403.500.000 đồng (hỗ trợ tưới tiết kiệm nước: 200.000.000 đ; Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: 101.000.000 đ; hỗ trợ chương trình dự án VietGAP 102.500.000 đ);

Hội Nông dân các cấp có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, nông dân về các thủ tục để được hỗ trợ theo qui định; bảo vệ lợi ích chính đáng của nông dân trong quá trình ký kết thực hiện hợp đồng liên kết với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2158/QĐ-UBND ngày 8/11/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch triển khai mô hình sản xuất cánh đồng lớn năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

Văn Tính-BKT HND tỉnh
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content