Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Nông dân cần biết

Thông báo số 09-TB/TTHTND

Về kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Hỗ trợ nông dân

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN

 
 

Số: 09 -TB/TTHTND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Ninh Thuận, ngày 29 tháng  3  năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Về kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công

vào mục đích cho thuê của Trung tâm Hỗ trợ nông dân

 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 06/3/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của Trung tâm Hỗ trợ nông dân;

Căn cứ Công văn số 1329-CV/HNDT ngày 14/3/2022 của HND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 06/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 21/3/2022, Trung tâm Hỗ trợ nông dân đã tiến hành đăng thông báo số 08-TB/TTHTND trên Website https://dgts.moj.gov.vn/ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Hỗ trợ nông dân.

Hết thời hạn nộp hồ sơ, có 01 đơn vị nộp hồ sơ tổ chức đấu giá. Sau khi xem xét và đánh giá hồ sơ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cung cấp dựa trên các tiêu chí lựa chọn do Trung tâm Hỗ trợ nông dân đề ra. Trung tâm Hỗ trợ nông dân thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Tên đơn vị được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Mã số thuế: 4500236561

Trung tâm Hỗ trợ nông dân thông báo đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản được biết để tiến hành các thủ tục ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và chuẩn bị các thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:

 

 

- Cổng thông tin Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh NT;

- Hội Nông dân tỉnh (b/c);

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Tính

Mỹ Linh
TTHTND tỉnh Ninh Thuận
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content