Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 

Hội Nông dân tỉnh tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2017

Trong hai ngày 25-26/12/2017, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hải (Ninh Hải); xã An Hải (Ninh Phước) tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

               Trong hai ngày 25-26/12/2017, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hải (Ninh Hải); xã An Hải (Ninh Phước) tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho 170 cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Ninh Hải, Ninh Phước cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể chính trị-xã hội của hai xã.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền, hội viên nông dân được đội ngũ báo cáo viên của tỉnh giới thiệu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới với các chuyên đề như sau: Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phù về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và quy định đánh giá, công nhận và công bố xã đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW, ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 19/4/2017 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và chuyên đề vai trò của Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả trên địa bàn xã.

Nhằm nâng cao nhận thức cho bà con nông dân trên địa bàn hai xã Thành Hải (Ninh Hải); xã An Hải (Ninh Phước) về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian vừa qua từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã xây dựng được nhiều mô hình dự án sản xuất, từ đó hỗ trợ thêm vốn cho hội viên nông dân thiếu vốn để đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho hội viên nông dân. Nhìn chung các dự án đều được đánh giá cao có hiệu quả về kinh tế như: Nuôi cá Bóp ở Thanh Hải (Ninh Hải); trồng Măng Tây xanh xã An Hải (Ninh Phước)…Các dự án do Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện đều được bà con nông dân thực hiện tốt, mang lại giá trị kinh tế góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Huỳnh Thị Điểm
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content