Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội » Chương trình phối hợp

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với các Sở, ngành năm 2018

Ngày 15/01/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với các sở, ngành năm 2018 và bàn kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2019.

           

             Nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của Chương trình VNFU-IFAD MTCP2 năm 2018. Ngày 15/01/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với các sở, ngành năm 2018 và bàn kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2019. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Kiều Như Bổn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí trong thường trực, lãnh đạo các ban chuyên môn Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành như: Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; Thường trực Hội Nông dân 7 huyện, thành phố; Báo và Đài PTTH tỉnh đến dự và đưa tin;  

 

 

Hội nghị đã đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp theo nội dung chương trình phối hợp đã ký kết nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư; quyết định 673 của Thủ tướng chính phủ và kế hoạch 5554 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả việc thực hiện chương trình phối hợp đã đem lại những chuyển biến tích cực trong tổ chức các hoạt động và phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền đã được triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân trên tất cả các mặt từ tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của Hội; tuyên truyền, phổ biến ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. Ngoài ra, năm 2018 là năm tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, vì vậy mục tiêu tuyên truyền được nhấn mạnh ở các nội dung như tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại Hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam và các chủ trương chính sách của nhà nước, của địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống giai đoạn 2018 – 2023… bằng nhiều hình thức như báo chí, phát thanh truyền hình, bản tin nội bộ, website, hội thi nhà nông đua tài, sáng tạo nhà nông, và các cuộc thi tìm hiểu khác; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới; tăng cường trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào nông dân, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nói không với thực phẩm bẩn, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

 

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nông thôn, thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho nông dân; triển khai thực hiện các mô hình, dự án trong đó nổi bật là các mô hình dự án từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; Bình chọn, tôn vinh những nông dân sản xuất giỏi, tiêu biểu và những sản phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổng dư nợ 3 cấp là 18,153 tỷ đồng, giải quyết cho 676 lượt hộ vay từ 60 dự án, trong đó: nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác thông qua các dự án còn dư nợ là 7,62 tỷ đồng, nguồn của tỉnh là 10,533 tỷ đồng. Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tổ chức 29 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 1.743 lượt nông dân; Xây dựng kế hoạch khảo sát chọn địa điểm và triển khai giao 1,5 tấn phân bón Bình Điền II - 2 Phong cho 6 mô hình trình diễn-phối hợp với 02 trạm BVTV Ninh Hải và Ninh Phước; phối hợp triển khai đôn đốc dự án “Nghiên cứu ứng dụng Bentonite và phân bón lá nano để cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng và tiết kiệm nước tưới nhằm ứng phó với tình trạng khô hạn tại Ninh Thuận và một số tỉnh vùng Nam Trung bộ ở các xã, phường: Vĩnh Hải, Văn Hải, An Hải, Phước Sơn; triển khai thực hiện Dự án xây dựng mô hình điểm “Xây dựng mô hình nông dân thu gom rác thải khu vực làng nghề khai khác hải sản gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường biển” tại xã Thanh Hải (Ninh Hải) phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn kỹ thuật xử lý, thu gom rác thải với tổng kinh phí thực hiện là 244 triệu đồng (trong đó: Trung ương Hội hỗ trợ: 100 triệu đồng, Kinh phí địa phương 144 triệu đồng) bước đầu chọn 100 hộ tham gia dự án, hỗ trợ 12 xe thu gom rác.

Trong năm có 35.205 hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 14.807 hộ đạt danh hiệu. Bình chọn, giới thiệu 03 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là Nho, Táo, Tỏi và Măng Tây Xanh gắn với 03 doanh nghiệp (Nho – DN Ba Mọi; Táo – DN Thái Thuận; Tỏi – DN Quang Ninh, Măng tây xanh – DN Linh Đan) tham gia bình chọn danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức; Thành lập 75 Tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp; duy trì, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác điển hình tập trung tại huyện Ninh Phước các mô hình chăn nuôi (Bò, Dê, Cừu), SX rau an toàn (măng tây, rau màu các loại), trồng trọt gắn với chăn nuôi (trồng Nho, Táo gắn với nuôi Dê, Cừu...); Mô hình cánh đồng lúa lớn kết hợp với việc thu gom rác thải BVTV trên cánh đồng; Mô hình SX bắp nhân giống, mô hình SX táo VietGAP, mô hình nuôi heo thịt. Tại Tp PR-TC đã thành lập các tổ Nuôi bò “vỗ béo”, tổ chăn nuôi “dê thịt”, tổ “chế biến nước mắm”, tổ nuôi “gà ”, Trồng nấm; Trồng rau an toàn. Tại huyện Thuận Nam thành lập mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã: HTX nước mắm Cà Ná, HTX điện năng (Phước Diêm), HTX thủy sản Phú Thọ (Phước Dinh), HTX vật tư NN (xã Phước Nam; Vụ Bổn, Phước Ninh; Nhị Hà). Huyện Thuận Bắc thành lập các tổ nuôi Heo xã Bắc Sơn; tổ “Nông dân tự quản vệ sinh môi trường”, tổ Măng tây xanh, tổ Rau An toàn (xã Bắc Phong); 01 Đinh Lăng (Lợi Hải); Tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình pháp luật quản lý, sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và Nghị quyết liên tịch số 08/NQLT/HND-BNN&PTNT (NQLT 08), cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã Tân Hải, Xuân Hải, Lợi Hải (Ninh Hải), phường Đô Vinh (Tp.PRTC), Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị trực thuộc; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện NQLT 08, Tổ giúp việc cấp tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng kế hoạch giám sát và triển khai thực hiện; phối hợp mở 02 lớp tập huấn công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng, kinh doanh vật tư nông nghiệp cho 100 hội viên các xã Xuân Hải (Ninh Hải), Thành Hải (Tp.PRTC); thành lập đoàn tổ chức giám sát việc xây dựng mô hình điểm thực hiện CTPH số 17 tại 03 xã: Nhơn Sơn (Ninh Sơn), Công Hải (Thuận Bắc), Phước Vinh (Ninh Phước).

Cùng với các ngành công an, Quân sự, Biên phòng tuyên truyền nâng cao nhận, thức trách nhiệm cho cán bộ, HVND tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; tham gia phòng, chống các loại tội phạm như ma tuý, mại dâm, các tai tệ nạn xã hội…;

Kết luận hội nghị, đồng chí Kiều Như Bổn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động phối hợp giữa Hội nông dân tỉnh với các sở, ngành trong năm qua. Đồng thời, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, chi, tổ Hội và chất lượng hội viên được nâng lên; đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội: (1) Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, (2) Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và (3) Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh;

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện công tác phối hợp giữa Hội Nông dân cùng với các sở, ngành sẽ tập trung có trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ cụ thể để chung tay thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020”; Kế hoạch số 5554/KH-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống giai đoạn 2018 – 2023;

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyền truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm thế mạnh của địa phương, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm nhất là các sản phẩm đặc thù; chú trọng việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã mới để tăng năng lực sản xuất hàng hóa, định hướng sản xuất đảm bảo các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước để hỗ trợ nông dân về vốn để đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch, giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa./.

 

 

 

Như Ý
 Về đầu trang Bản in Trang chủ

Các tin liên quan:

Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC
nhan hieu chung nhan

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content