Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội » Chương trình phối hợp

Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2015 – 2019

Chiều ngày 18/5/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ban chấp hành Liên đoàn Lao động, Ban chấp hành Hội Nông dân, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 – 2019.

         

         

Toàn cảnh Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa UBMT và các đoàn thể chính trị-XH

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  
Nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đặc thù, thế mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt hiệu quả cao, tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng, nhất là ở địa bàn dân cư.
Chiều ngày 18/5/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ban chấp hành Liên đoàn Lao động, Ban chấp hành Hội Nông dân, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 – 2019 với 5 nội dung phối hợp, như sau:
 
Thứ nhất, triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Thứ hai, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua.
Thứ ba, triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước.
Thứ tư, phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân.
Thứ năm, phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ.
Trên cơ sở chương trình phối hợp hoạt động được ký kết, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức Chính trị - xã hội, xây dựng nội dung phối hợp cụ thể, thiết thực, ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của tổ chức, trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gửi tới Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh góp phần đáp ứng kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân.
Như Ý, Ban Xã hội Hội ND tỉnh
 Về đầu trang Bản in Trang chủ

Các tin liên quan:

Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content