Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Lễ ký kết phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lễ ký kết phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân phát triển kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

          

           Thực hiện Chương trình phối hợp số 8471/CTPH-BNN&PTNT-HNDVN ngày 14/12/2021 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2021-2025. Chiều ngày 7.4.2022,  Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2022 - 2025”. Đồng chủ trì Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Nguyễn Dâng Tuyển, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Đặng Kim Cương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh; và tham dự các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh.

            Việc ký kết Chương trình giữa hai đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới có kiến thức, kỹ năng, tay nghề cao và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; Đồng thời phát huy hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; kết nối tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

            Theo đó, chương trình ký kết bao gồm các nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền tới hội viên, nông dân tham gia vào cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; phối hợp hướng dẫn nông dân xây dựng thương hiệu nông sản, nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp; phát huy sáng kiến, vai trò đồng hành của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Qua đó, góp phần tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới, đáp ứng kỳ vọng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới.

            Để đạt được mục tiêu của Chương trình phối hợp hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch từ chương trình hợp tác và có những kế hoạch cụ thể gắn với nội dung, đơn vị phối hợp và kết quả, tiến độ cụ thể. Nhiệm vụ, nội dung công tác hằng năm và giai đoạn phải được tích hợp.

            Trong quá trình tổ chức thực hiện, định kỳ hàng năm hai bên sẽ tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, rút kinh nghiệm chỉ đạo và thống nhất kế hoạch triển khai năm tiếp theo. Cuối giai đoạn, hai bên sẽ tiến hành tổng kết Chương trình phối hợp, tiếp tục xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn tiếp theo.

Phan Thị Phượng
 Về đầu trang Bản in Trang chủ

Các tin liên quan:

Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content