Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Nông dân cần biết

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bảo hiểm Xã hội và nhân rộng Mô hình mua Bảo hiểm Y tế cho cán bộ Chi hội trưởng nông dân

Chính sách BHXH, BHYT được thực hiện ở Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Là trụ cột vững chắc của hệ thống An sinh xã hội, BHXH, BHYT đã thực sự trở thành một công cụ đắc lực và hiệu quả giúp cho Nhà nước quản lý và điều hành việc thực hiện các chủ trương, chính sách, gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện An sinh và công bằng xã hội.

            Chính sách BHXH, BHYT được thực hiện ở Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Là trụ cột vững chắc của hệ thống An sinh xã hội, BHXH, BHYT đã thực sự trở thành một công cụ đắc lực và hiệu quả giúp cho Nhà nước quản lý và điều hành việc thực hiện các chủ trương, chính sách, gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện An sinh và công bằng xã hội, đảm bảo cho người lao động và các thành viên trong gia đình vượt qua những khó khăn do ốm đau, tai nạn, mất việc làm hay những rủi ro khác,… Mục tiêu tiến tới thực hiện BHYT toàn dân cùng với việc không ngừng cải thiện và nâng cao quyền lợi cho người tham gia BHYT chính là nhằm phát huy đầy đủ vai trò trung tâm của chính sách BHXH, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của đất nước.

Với mục đích ấy trong năm 2016, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp, nhằm tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), giúp nông dân hiểu sâu về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm, làm cho nông dân tự giác, tích cực tham gia BHXH, BHYT, giúp cho họ có cuộc sống bình an, góp phần thực hiện mục tiêu chung tất cả cán bộ, hội viên nông dân được chăm sóc sức khỏe công bằng, hiệu quả thông qua việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH tỉnh Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp, giai đoạn 2016-2020 và thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng Chương trình phối hợp trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, BHYT  đạt tỷ lệ cao nhất.

Qua 5 năm phối hợp, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các chính sách an sinh xã hội nói chung và BHXH, BHYT nói riêng luôn được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp Hội và phong trào nông dân. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp ở các địa phương có uy tín với nông dân, nhiệt tình, năng động, tích cực; trình độ, năng lực được nâng lên thông qua công tác tập huấn, có khả năng tổ chức các hoạt động ở cơ sở đạt hiệu quả thiết thực, cụ thể: tổ chức 10 lớp cho gần 1.000 cán bộ Hội, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh, tham gia về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Phối hợp cùng Trung ương, BHXH tỉnh và Sở Y tế tổ chức 3 cuộc đối thoại và tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho cán bộ, hội viên nông dân cấp huyện, thành phố và cấp xã với sự tham dự hơn 610 cán bộ cơ sở Hội, hội viên nông dân trong tỉnh; Các cấp Hội phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu trả lời các câu hỏi về chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tổ chức cấp phát đến các cơ sở Hội với số lượng hơn 4.500 tờ gấp và 5.000 tờ rơi “Những điều cần biết về BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo”, “Những điều cần biết khi tham gia BHYT theo hộ gia đình” và  cuốn “Cẩm nang tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT” dành cho cán bộ Hội cấp cơ sở. Phối hợp thành lập các đại lý thu bảo hiểm như: Bắc Phong, Bắc Sơn, Công Hải, Lợi Hải (Thuận Bắc); Nhơn Hải, Xuân Hải, TT Khánh Hải, Thanh Hải, Tân Hải, Tri Hải, Hộ Hải,  Vĩnh Hải (Ninh Hải); Phường Tấn Tài, Phường Mỹ Hải, Phường Kinh Dinh, Phường Đạo Long, Phường Phước Mỹ, Phường Bảo An, Phường Đô Vinh, Phường Mỹ Đông, Phường Mỹ Hương, Phường Phủ Hà, Phường Đài Sơn, Phường Đông Hải, Phường Mỹ Bình, Phường Thanh Sơn (TP. Phan Rang –TC),... Đặc biệt, để khuyến khích, động viên cán bộ ở cơ sở gắn bó với công tác Hội và biết Chi hội trưởng nông dân là người có vai trò quan trọng trong việc vận động nông dân tham gia tổ chức Hội, phát triển các phong trào Nông dân tại cơ sở, cũng là người bám sát hoạt động sản xuất của nông dân, nhiều năm liền Ninh Hải là huyện đi đầu trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình mua BHYT hàng năm cho Chi Hội trưởng, là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn huyện đã thể hiện được tính nhân văn của bảo hiểm.

Nằm ở phía đông tỉnh, huyện Ninh Hải có 9 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn trực thuộc, toàn huyện có 7.487 hội viên, với 50/50 chi hội trưởng, 210 tổ Hội. Các cấp Hội Nông dân huyện Ninh Hải tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hình thức hỗ trợ cho chi hội trưởng mua thẻ BHYT, là do các cấp Hội ở cơ sở tự cân đối nguồn quỹ, tiết kiệm từ nhiều nguồn. Chủ trương này, được các cấp Hội ở cơ sở đồng loạt hưởng ứng, bắt đầu thực hiện từ năm 2009. Tại xã Tri Hải, với việc duy trì mua BHYT cho 05/05 chi hội trưởng hàng năm, mức hỗ trợ 100% trị giá thẻ. Đến nay toàn huyện 09/09 xã, thị trấn đều duy trì việc mua BHYT cho đối tượng Chi hội trưởng và được nhân rộng ra ở mốt số địa bàn khác của tỉnh như: Hội Nông dân xã Nhị Hà, Thuận Nam mua BHYT cho 03/03 chi hội trưởng; Hội Nông dân Phường Đô Vinh, TP. PT-TC 08/08 chi hội trưởng, Hội Nông dân xã Bắc Phong, Thuận Bắc..., Ngoài ra, các huyện, thành Hội cũng đã tích cực tham gia vận động để thực hiện giúp hội viên nông dân thuộc diện hộ gia đình nghèo và cận nghèo tham gia BHYT hộ gia đình.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những chính sách mới trong hoạt động y tế với mục tiêu chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần thực hiện an sinh xã hội nên tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tại tỉnh Ninh Thuận tăng theo từng năm. Cụ thể: Năm 2020, toàn tỉnh có 634.057/633.472 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó: tham gia BHXH bắt buộc: 36.915/36.913 người, giảm 181 người so cùng kỳ năm 2019, đạt 100% kế hoạch; tham gia BHTN: 31.778/31.764 người, tăng 32 người so cùng kỳ năm 2019, đạt 100% kế hoạch; tham gia BHYT: 558.224/557.994 người, tăng 11.611 người so cùng kỳ năm 2019, đạt 100% kế hoạch; Tham gia BHXH tự nguyện: 7.140/6.801 người, tăng 5.355 người so cùng kỳ năm 2019, đạt 105% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 94,5%. Kết quả trên cho thấy, vai trò quan trọng của Hội Nông dân trong việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT - là đầu mối quan trọng giúp kết nối, tập hợp đông đảo các hội viên nông dân; cầu nối giúp cán bộ ngành BHXH được lắng nghe ý kiến của nông dân để có thể thấy rõ những điểm mạnh, yếu trong quá trình quản lý đối tượng, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác quản lý.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tuy có tăng lên so với giai đoạn trước đây nhưng vẫn còn ở mức độ khiêm tốn, nhất là tỷ lệ người dân tham gia BHYT vẫn còn ở mức thấp so với yêu cầu và mục tiêu mà 2 ngành đã đề ra; Sự phối hợp triển khai Chương trình phối hợp ở địa phương, cơ sở tuy có được tăng cường nhưng mức độ, quy mô, hình thức tuyên truyền còn hạn chế; việc bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, đặc biệt là nguồn kính phí dành cho hoạt động phối hợp ở các cấp Hội tuy được quan tâm nhưng còn hạn hẹp, chưa phát huy được hết thế mạnh của các cấp Hội Nông dân ở cở sở.

Hiện nay, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 01/01/2018 được Nhà nước hỗ trợ mức đóng - đây là chính sách hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, đảm bảo người dân khi về già có lương hưu để đảm bảo cuộc sống. Chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng về quyền lợi cho người tham gia khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm y tế giúp nông dân yên tâm, không lo đối mặt với đói nghèo khi ốm đau, bệnh tật. Đó là hướng và là mục tiêu mà 2 ngành đề ra trong thời gian tới, thông qua các hình thức tuyên truyền tại cơ sở những vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh BHYT, về đóng hưởng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sẽ được tuyên truyền lan rộng. Nông dân thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân khi tham gia BHXH, BHYT, thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những chính sách này nên đã tích cực tham gia BHXH, BHYT ở mức cao nhất. Với mục tiêu tiến tới thực hiện BHYT toàn dân cùng với việc không ngừng cải thiện và nâng cao quyền lợi cho người tham gia BHYT chính là nhằm phát huy đầy đủ vai trò trung tâm của chính sách BHXH, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, Các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm giúp nông dân nâng cao kiến thức, như: tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách; tổ chức các hội thi tuyên truyền; các lớp tập huấn; truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Hội như bản tin, Website của Hội Nông dân và BHXH tỉnh...; Xây dựng và duy trì các mô hình “BHYT toàn dân”  mô hình “BHXH tự nguyện” đã có để nhân ra diện rộng. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành lập các Đại lý thu BHXH tự nguyện  BHYT hộ gia đình do Hội Nông dân trực tiếp đảm nhiệm.

Đặc biệt, tăng cường phối hợp giữa hai ngành nhằm không ngừng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở và hội viên nông dân nòng cốt (các Chi Hội trưởng, chủ nhiệm các câu lạc bộ nông dân...); tập huấn các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở Hội có đủ kiến thức làm đại lý thu BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện và tuyên truyền viên tự nguyện ở thôn, khu phố nhằm giúp hội viên, nông dân dễ dàng tiếp cận thông tin và tham gia BHYT và BHXH tự nguyện./.

Như Ý
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC
nhan hieu chung nhan

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content