Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 

Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo.

 

 

 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, các tỉnh, thành phố cùng dự.

Hội nghị đã nghe và đóng góp ý kiến vào kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, dành thời gian thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo chuyên đề: Kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ, là cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy chế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Năm 2017, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã nỗ lực tham mưu và tổ chức thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra; tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Ngành tiếp tục nghiên cứu, triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngành đã cơ bản hoàn thành các đề án trình T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là đã tham mưu BCH T.Ư ban hành Nghị quyết T.Ư 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định, quy chế trong công tác xây dựng Đảng, góp phần chỉnh đốn Đảng trên tinh thần lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Về công tác cán bộ, ngành đã tham mưu xây dựng nhiều văn bản quan trọng, tập trung khắc phục những hạn chế, sơ hở để công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ ngày càng nền nếp, bài bản và hiệu quả hơn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tệ chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, thời gian chưa dài, Ban Tổ chức T.Ư và các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đóng góp to lớn vào công tác xây dựng tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, đóng góp có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới hết sức nặng nề. Cấp ủy các cấp, từng cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám hy sinh vì lợi ích chung, có đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu; tinh thông nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, nói đi đôi với làm. Đặc biệt là phải hết sức công tâm, khách quan, tận tụy với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào; phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm sai, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen không trong sáng. Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Phát biểu ý kiến bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh một số trọng tâm công tác năm 2018. Theo đó, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng xác định phương châm "Tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả" trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về tổ chức xây dựng Đảng; tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy. Tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm", tình trạng chạy chức, chạy quyền... nhằm thực hiện mục tiêu "xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức". Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; đẩy mạnh tuyên truyền "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" trong công tác tổ chức xây dựng Đảng…

 

Hồng Kỳ sưu tầm
Báo Nhân dân
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content