Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội » Chương trình phối hợp

BAN ĐẠI DIỆN-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH SƠ KẾT QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2013

Chiều ngày 08/5/2013, Ban đại diện-Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh (BĐD) sơ kết hoạt động quý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2013. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh và các đồng chí trưởng Ban đại diện- Hội đồng quản trị các huyện thành phố. Chủ trì Hội nghị đồng chí Võ Đại, PCT UBND tỉnh-Trưởng Ban đại diện-Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

             Chiều ngày 08/5/2013, Ban đại diện-Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh (BĐD) sơ kết hoạt động quý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2013. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh và các đồng chí trưởng Ban đại diện- Hội đồng quản trị các huyện thành phố. Chủ trì Hội nghị đồng chí Võ Đại, PCT UBND tỉnh-Trưởng Ban đại diện-Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

           Đồng chí Trần Ngọc Tú giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh trình bày báo cáo

       Thừa ủy quyền của đồng chí trưởng Ban Đại diện tỉnh đồng chí Trần Ngọc Tú, giám đốc NHCSXH tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2013 doanh số cho vay là 43.631 triều đồng; doanh số thu nợ là 31.830 triệu đồng đạt 97,5% kế hoạch.Tổng dư nợ quá hạn đến 31/3/2013 là 23.367 triệu đồng, chiếm 2.13% tổng dư nợ, tăng 4.019 triệu đồng so với đầu năm. Dư nợ quá hạn trong quý tập trung vào chương trình cho vay học sinh Sinh viên và Nước sạch và Vệ sinh môi trường (HSSV và NS&VSMT). Trong đó chương trình NS&VSMT nợ quá hạn chiến 9,58% trong tổng nợ NS&VSMT, tăng 4.555 triệu đồng, điển hình là Ninh Phước tăng 1.883 triệu đồng, Ninh Sơn tăng 1.741 triệu đồng, Ninh Hải tăng 952 triệu đồng. Nguyên nhân là các tổ trưởng vay vố tiết kiệm , tổ chức Hội nhận ủy thác và NHCSXH chưa quan tâm. Công tác tuyên truyền, tổ chức huy động tiết kiệm chưa tốt mới đạt 57% kế hoạch, nhiều hộ chưa quan tâm việc tiết kiệm để trả nợ dần. Trong đó Hội Nông dân có 427 tổ với 18.410 hộ vay dư nợ 273.654 triệu đồng, nợ quá hạn 5.399 triệu đồng, tăng 718/4.053 triệu đồng so với đầu năm của 4 Hội đoàn thể. Từ thực tế trên báo cáo đã đề cập các tổ chức Hội phải chỉ đạo quyết liệt nhằm thu hồi nợ quá hạn, đóng tiết kiệm, khống chế việc chuyển nợ quá hạn.

Về phương hướng nhiệm vụ quý II/2013, Ban đại diện tích cực huy động vốn để giải ngân các chương trình tín dụng đã được giao chỉ tiêu, đề nghị trình xin nguồn vốn TW để giải ngân hộ vay cận nghèo và hộ vay chương trình vùng khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm phấn đấu đạt 75% hộ vay. Tích cực thu hồi nợ quá hạn phấn đấu giảm tỷ lệ dưới 2%. Các tổ chức Hội tỉnh tăng cường chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở thực hiện tốt nội dung nhận ủy thác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đôn đốc thu hồi nợ và vận động các hộ vay trản nợ đúng hạn như đã thỏa thuận và tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng tín dụng.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về việc giải ngân cũng như thu hồi nợ quá hạn trong quý I năm 2013 còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do khách quan là người dân chưa thấy hết trách nhiệm của mình đối với nghĩa vụ trả lãi, dẫn đế dư nợ tăng cao so với cuối năm 2012. Mặt khác các Hội đoàn thể chưa đôn đốc thu hồi nợ và ỷ lại Ban xử lý thu hồi nợ, chưa thấy hết vai trò trách nhiệm của Hội đoàn thể. Kết luận Hội nghị đồng chí Võ Đại PCT.UBND tỉnh trưởng Ban đại diện đã ghi nhận sự cố gắng của các cấp các ngành trong việc triển khai giải ngân nguồn vốn cho hộ nghèo vay phát triển sản xuất, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với người nghèo, mong rằng các cấp các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu được sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta đối với vấn đề an sinh xã hội cũng như cho vay hộ nghèo, bên cạnh đó cũng phải giúp cho hộ nghèo hiểu được nghĩa vụ của mình đối với nguồn vốn vay từ các chương trình và có cách trả nợ thông qua tiết kiệm. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Ban đại diện các Hội đoàn thể và BĐD các huyện thành phố và Ban giảm nghèo các xã phường thị trấn cần tăng cường trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo tạo điều kiện cho các tổ vay vốn thực hiện việc tiết kiệm và thu hồi nợ đạt kết quả.

Hồng Kỳ
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC
nhan hieu chung nhan

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content